Eilinis ataskaitinis Žemės ūkio kooperatyvo „LIT-KOOP" susirinkimas

Eilinis ataskaitinis Žemės ūkio kooperatyvo „LIT-KOOP", juridinio asmens kodas 302482089, buveinė registruota adresu Juodkaimių k., Kėdainių r., susirinkimas įvyks 20 m. lapkčio mėn. 3d. 17:00 val. Kooperatyvo prekybos skyriaus patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 79, Kaunas. Susipažinti su susirinkimo dienotvarke ir svarstomais klausimais galima kooperatyvo buveinėje.

--
Žemės ūkio kooperatyvas "LIT-KOOP" direktorius