Eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2018 m. spalio mėn. 26d.

Eilinis visuotinis Žemės ūkio kooperatyvo „LIT-KOOP“, juridinio asmens kodas 302482089, buveinė registruota adresu Juodkaimių k., Kėdainių r., susirinkimas įvyks 2018 m. spalio mėn. 26d. 15:00 val. Kooperatyvo prekybos skyriaus patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 79, Kaunas. Susipažinti su susirinkimo dienotvarke ir svarstomais klausimais galima kooperatyvo buveinėje.

ŽŪK „LIT-KOOP“ direktorius