Eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2019 m. lapkričio mėn. 6d.

Eilinis visuotinis Žemės ūkio kooperatyvo „LIT-KOOP“, juridinio asmens kodas 302482089, buveinė registruota adresu Juodkaimių k., Kėdainių r., susirinkimas įvyks 2019 m. lapkričio mėn. 6d. 16:00 val. Kooperatyvo prekybos skyriaus patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 79, Kaunas. Susipažinti su susirinkimo dienotvarke ir svarstomais klausimais galima kooperatyvo buveinėje.

ŽŪK „LIT-KOOP“ direktorius